Szanowni Państwo,

w związku z tym, że Państwa dane osobowe znajdują się w naszej bazie, realizujemy wynikający z nowych przepisów o RODO obowiązek informacyjny administratora w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych na potrzeby przekazywania komunikatów prasowych.

Informacja Administratora danych osobowych – Gracja Sp. z o.o


[Administrator i dane kontaktowe administratora i Inspektora Ochrony Danych]

Administratorem danych osobowych jest Gracja Sp. z o.o., ul. Rudowska 66, Zamarski, 43-419 Hażlach


Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail
sekretariat@gracja.com lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora. Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się drogą elektroniczną na adres e-mail sekretariat@gracja.com lub pisemnie na adres Gracja Sp. z o.o., ul. Bielska 76. 43-400 Cieszyn

 

[Przetwarzanie danych]

Administrator przetwarza Pani/Pana dane w celu:

– przygotowania ofert cenowych,

– zrealizowania zawartych umów,

– wystawienia dokumentów księgowych w związku z zawartymi umowami,

– obsługi reklamacji w związku ze świadczonymi usługami,

– prowadzenia działań marketingowych.

 

[Okres przechowywania danych]

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu złożenia przez Panią/Pana rezygnacji z otrzymywania komunikatów.

 

[Pani/Pana prawa]

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W celu skorzystania z powyższego prawa należy skontaktować się z korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce.

Skontaktuj się z Nami

Gracja Sp. z o.o. ul. Rudowska 66, Zamarski 43-419 Hażlach Polska
NIP:548-240-50-79 KRS 0000205849 Sąd Rejonowy Wydział VIII Gospodarczy w Bielsku-Białej Kapitał Zakładowy 1 157 500,00 zł
Konto bankowe: PL: 19 1050 1083 1000 0023 3362 0017 Swift: INGBPLPW

Biuro obsługi Klienta w Niemczech, Austrii i Szwajcarii

Gracja-Deutschland Jacobistr. 20B 01309 Dresden
+49 (0)172 8659148
e-mail: info@gracja.de www.gracja.de
Obszar działalności w innych województwach: Małopolska

Formularz kontaktowy