Poolöverbyggnad

En egen swimmingpool pa tomten, det är en dröm som förverkligas av alt fler människor. Men med hänsyn till det polska vädret som innebär relativt kort användningstid för poolen är det värd att överväga en poolöverbyggnad. Användning av poolöverbyggnad medför att man effektivt nyttjar solenergi och pa sa sätt reducerar uppvärmningskostnaderna, minskar användning av kemikalier samt minskar och begränsar nedsmutsning av vatten. Även säkerheten för barn och husdjur bör vägas in.

VI ERBJUDER 5 OLIKA SYSTEM AV POOLÖVERBYGGNADER:

GRACJA SUN

Utvändig design:

Klassiskt och strömlinjeformat utseende. Poolöverbyggnaden skjuts ihop teleskopiskt. Swimmingpoolen kan användas saväl med taket pa som avtäckt. Pa det sättet kan poolen nyttjas fullt ut oavsett vädret.

GRACJA SUNRISE

Utvändig design:

Originell och funktionell. Konstruktionen bestar av teleskopiskt skjutbara segment som är förenade med en upphöjd modul. Den ger extra utrymme för avkoppling och för att betrakta omgivningen.

GRACJA KOMFORT

Utvändig design:

Komfortabel och rymlig. Skjutbar konstruktion bestaende av bagformade segment som stödds av en vertikalvägg bildar komfortabel och rymlig hall runt swimmingpoolen. Under soliga dagar kan man njuta av bad under bar himmel och vid daligt väder ger den möjlighet till bad under tak.

Konstruktion:

Konstruktionen av poolöverbyggnaden GRACJA SUN, GRACJA SUNRISE, GRACJA KOMFORT bestar av profiler i anodiserad aluminium som är glasade med rutor av polykarbonat. Teleskopiskt skjutbara bagelement kan lätt och snabbt förflyttas med hjälp av speciella aluminiumskenor (räls) som är fästa i underlaget. Inglasning bestar av isolerskivor i polykarbonat som är beständiga mot UV stralning.

Det finns även möjlighet att glasa in poolöverbyggnaden med glasliknande plastmaterial.

GRACJA LIFT

Utvändig design:

Modern teknik och stil. Den här karaktäristiska takformen ger omgivningen en unik känsla av modern design. Pooltak av typen GRACJA-LIFT bildar en rymlig hall med möjligheter till aktivt liv runt poolen oavsett väderlek.

Konstruktion:

Konstruktionen av poolöverbyggnaden GRACJA –LIFT bestar av profiler i anodiserad aluminium täckta med skivor av polykarbonat. Speciella rälsprofiler för skjutbar utfyllnad gör det möjligt att skjuta inglasade segment uppat och möjliggöra fri ingang och vädring pa valfri plats. Inglasning bestar av isolerskivor i polykarbonat som är beständiga mot UV stralning.

Det finns även möjlighet att glasa in poolöverbyggnaden med glasliknande plastmaterial

GRACJA-EXCLUSIVE

Utvändig design:

Elegant och smakfull poolöverbyggnad. Karaktäristik och attraktiv profil bildar en bagform som är utmärkande i omgivningen. Alla element är helt inglasade för att lätt kunna betrakta omgivningen samt se det som sker i poolen. Med hänsyn till sin originella design och attraktiva utseendet är den alltid värd att rekommendera.

Konstruktion:

Konstruktion av poolöverbyggnaden GRACJA-EXCLUSIVE bestar av bagformade träelement. Genomskinlig utfyllnad bildar öppningsbara moduler (uppat eller nedat). Glasning av sidovägar bestar av glasliknande plastmaterial med skjutdörrar eller med effektiva kupolelement. Ett system av rälsprofiler gör det möjligt att placera rutorna pa valfri höjd, vilket möjliggör fri passage runt poolen.

Kontakt

GRACJA Sp. z o.o. ul. Bielska 76 43-400 Cieszyn Polska
NIP:548-240-50-79 KRS 0000205849

Office Germany

Gracja-Deutschland Jacobistr. 20B 01309 Dresden
Tel.: +49 (0)351 - 8487374
e-mail: info@gracja.de www.gracja.de
Obszar działalności w innych województwach: Małopolska

Formularz kontaktowy