Zastřešení bazénů

Vlastní bazén v domácí zahradě je sněním, které v současné době realizuje stále se zvyšující počet osob. Z důvodů polských klimatických podmínek, to je krátkého období provozování, je vhodné se zamyslet nad možností jeho zastřešení. Zastřešení bazénu umožňuje značně snížit náklady na ohřev vody efektivním využitím sluneční energie, snížit náklady na používáné chemické prostředky a značně omezit potřebu mechanického odstraňování napadaných nečistot. Současně mějme na zřeteli bezpečnost našich nezletilých spolubydlících dětí a také domácích zvířat.

NAVRHUJEME PROVÁDĚT ZASTŘEŠENÍ NÁSLEDUJICÍMÍ PĚTI ZPŮSOBY :

GRACJA SUN

Vnější vzhled :

Klasický proudnicový vzhled. Zastřešení je teleskopicky přesuvné. V otevřeném stavu slouží jako nekrytý přírodní bazén a v uzavřeném stavu jako krytý. Umožňuje provozování bazénu nezávisle na klimatických podmínkách.

GRACJA SUNRISE

Vnější vzhled:

Originální a funkční řešení. Konstrukci tvoří teleskopicky přesuvné ucelené segmenty včetně vyvýšeného modulu, který vytváří dodatečný prostor pro odpočinek a možnost pozorování okolí.

GRACJA KOMFORT

Vnější vzhled:

Komfortní a prostorný. Přesuvná konstrukce z obloukových segmentů se základnou na svislé stěně tvoří prostornou halu kolem bazénu, čimž značně zvyšuje komfort uživatelů. Za slunečních a teplých dnů umožňuje koupání v otevřeném prostoru. Při nepřízni počasí slouží jako krytý bazén.

Konstrukce:

Konstrukční řešení zastřešení bazénu GRACJA SUN, GRACJA SUNRISE, GRACJA KOMFORT tvoří hliníkové anodované profily vyplněné tabulemi z polykarbonátu. Teleskopicky otevíratelné obloukové pole můžeme velice snadno a rychle přesouvat po účelových vodicích hliníkových lištách ukotvených do podloží. Výplň je provedená z polykarbonátu s úpravou chránicí před UV zářením.

Dodatečně existuje možnost provedení výplně materiálem imitujícím sklo.

GRACJA LIFT

Vnější vzhled :

Moderní technologie a styl. Charakteristický tvar budovy vhodně začleněný do infrastruktury dodává okolí vyjímečný moderní ráz. Zastřešení typu GRACJA-LIFT tvoří velmi prostornou halu umožňující aktivní způsob života kolem bazénu nehledě na okolní klimatické podmínky.

Konstrukce :

Konstrukce zastřešení GRACJA ­LIFT je složená z hliníkových anodovaných profilů vyplněných deskami z polykarbonátu. Zvláštní systém vodicích lišt umožňuje přesouvání výplně zasklení zdola nahoru čimž umožňuje volný pohyb osob a větrání prostoru v libovolném místě. K zhotovení zastřešení používáme polykarbonát v úpravě, která je odolná na UV záření.

Dodatečně existuje možnost provedení výplně materiálem imitujícím sklo.

GRACJA-EXCLUSIVE

Vnější vzhled

Elegantní a stylové zastřešení. Charakteristický velmi atraktivní profil tvoří obloukovitou siluetu, která zvýrazňuje její postavení v okolním prostoru. Všechna pole zastřešení jsou úplně prosklená, což umožňuje pozorování okolního dění jak vně tak uvnitř prostoru. S ohledem na originální design a perfektní prezentaci tento způsob zastřešení je vhodný pro každé prostředí a vřele jej doporučujeme.

Konstrukce :

Konstrukce zastřešení GRACJA-EXCLUSIVE je provedená z obloukovitých dřevěných prvků. Průhlednou výplň tvoří otevíratelné moduly (otevírané nahoru nebo dolu). Prosklení bočních stěn je provedeno z plastické hmoty imitující sklo, s přesuvnými dveřmi osazenými nahoře nebo s efektními prvky kopuli. Systém vodicích lišt umožňuje přesunout jednotlivé prvky zasklení do libovolné výškové polohy což umožňuje volný pohyb osob v okolí bazénu.

Kontaktní formulář

  Kontakt

  Gracja Sp. z o.o. ul. Bielska 76 43-400 Cieszyn Polska
  NIP:548-240-50-79 KRS 0000205849

  Office Germany

  Gracja-Deutschland Jacobistr. 20B 01309 Dresden
  Tel.: +49 (0)351 - 8487374
  e-mail: info@gracja.de www.gracja.de
  Obszar działalności w innych województwach: Małopolska

  Formularz kontaktowy