Dotacje

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedz na realne potrzeby

Projekt pod nazwą:

„Wzrost konkurencyjności spółki poprzez zakup innowacyjnych technologii, dywersyfikację produkcji oraz informatyzację procesu zarządzania.”

realizowany przez: GRACJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

został współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Wartość dofinansowania: 279 553.32 PLN

Kwota wydatków całkowitych: 573 084.31 PLN

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Formularz kontaktowy

  Skontakuj się z Nami

  Gracja Sp. z o.o. ul. Bielska 76 43-400 Cieszyn Polska (Śląsk)
  NIP:548-240-50-79 KRS 0000205849 Sąd Rejonowy Wydział VIII Gospodarczy w Bielsku-Białej Kapitał Zakładowy 1 157 500,00 zł
  Konto bankowe: PL: 19 1050 1083 1000 0023 3362 0017 Swift: INGBPLPW

  Biuro obsługi Klienta

  ul. Rudowska 66 43-419 Zamarski
  tel.: +48 33 85 77 460 kom. +48 602 378 030
  e-mail: biuro@gracja.com
  www.gracja.cieszyn.pl www.okna-gracja.pl www.zadaszeniabasenow.pl www.zacienienia.pl

  Biuro obsługi Klienta w Niemczech, Austrii i Szwajcarii

  Gracja-Deutschland Jacobistr. 20B 01309 Dresden
  +49 (0)172 8659148
  e-mail: info@gracja.de www.gracja.de
  Obszar działalności w innych województwach: Małopolska